Trainingen preventief armoedebeleid

Trainingen in het kader van preventief armoedebeleid

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de basistraining “Inzicht in armoede” en voor de vervolgtraining “Meer inzicht in armoede” die door de gemeente Lelystad worden georganiseerd.

De trainingen in februari en maart 2020 zitten vol. U kunt zich inschrijven voor de trainingen in het najaar 2020.

Trainingsdata najaar 2020:
- Basistraining donderdag 17 september 2020 van 13.00-17.00 uur
- Vervolgtraining donderdag 22 oktober 2020 van 13.00-17.00 uur

Uw gegevens

De gemeente Lelystad verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk, op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het doel van de verwerking, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of raadpleeg het Privacy Statement op www.lelystad.nl.