Meldingsformulier woonoverlast

Ervaart u woonoverlast en heeft een gesprek met de overlastgever niets opgeleverd? Dan kunt u de door u ervaren overlast met dit meldingsformulier melden bij de gemeente. Uw melding wordt in behandeling genomen en aan de hand van de aanpak woonoverlast die is opgenomen in de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast, wordt actie ondernomen.

Voordat u het formulier invult verzoeken wij u de website lelystad.nl/Woonoverlast te raadplegen. U treft daar informatie aan over de maatregelen die u zelf kunt nemen om de overlast te beëindigen en welke stappen de gemeente en samenwerkende partijen nemen.

Wij vragen u om uw gegevens en bijzonderheden over de klacht hieronder in te vullen, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Uiteraard is uw privacy gewaarborgd.

• Huurt u een woning bij Centrada of een andere verhuurder? Neem dan contact op met Centrada.
• Heeft u een eigen woning? Raadpleeg dan eerst de website woonoverlast met informatie over de maatregelen die u zelf kunt nemen.
• Heeft u acute woonoverlast? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Gegevens indiener

De gemeente Lelystad verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk, op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het doel van de verwerking, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of raadpleeg het Privacy Statement op www.lelystad.nl.

Melding