Gemeenteraad - Inspreken

5d8efac2cb1249a1838bc3637c5f1add_inp1
Stappen
Stap 1|2 Inspreken op de agenda

De raad van Lelystad kent verschillende soorten raadssessies, te weten de beeldvormende, de oordeelvormende en de besluitvormende raadssessie.

Beeldvormende sessie

Wilt u meepraten over een onderwerp dat tijdens een beeldvormende sessie op de agenda staat dan hoeft u zich hiervoor niet aan te melden. U kunt hierbij zonder aanmelding aanwezig zijn en meepraten.

Oordeelvormende sessie

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat of wilt u inspreken over een onderwerp dat geagendeerd staat tijdens een oordeelvormende sessie; dat is mogelijk. Hiervoor dient u zich wel 24 uur voor de vergadering via griffie@lelystad.nl of via onderstaand aanmeldformulier aan te melden. U geeft uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken door. U krijgt dan tijdens de vergadering het woord. Hierna krijgen de raadsleden de gelegenheid u aanvullende vragen te stellen.

Besluitvormende sessie

Bij de agendapunten van het besluitvormende deel van de vergadering kan niet meer worden ingesproken. Wel kunt u voorafgaand aan een besluitvormende vergadering inspreken, mits dit geen agendapunt betreft dat voor besluitvorming voor ligt. Het aanvragen van inspreken voorafgaand aan een besluitvormende sessie kan via dit formulier of door te mailen naar: griffie@lelystad.nl.

U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft uw e-mailadres niet ingevuld