Aanvraagformulier buurtbudget

Vu

Gegevens aanvrager

Dit vult de opbouwwerker later voor u in.
Vul hier alstublieft uw naam in
Vul hier het adres van de organisatie of van de aanvrager in.Vul hier alstublieft uw adres in
Vul hier de postcode van de organisatie of de aanvrager in.Vul hier alstublieft uw postocde in
Vul hier alstublieft uw telefoonnummer in
Vul hier alstublieft uw e-mailadres in
Korte omschrijving van wat u wil bereiken met uw initiatiefVul hier het doel van het project in
Voor wie, met wie, wat, waar, wanneer, hoe, etc.Geef hier een omschrijving van het project

Begroting

Geef per onderdeel aan welke uitgaven nodig zijn, welke inkomsten u verwacht en welke bijdrage u wil uit het buurtbudget.
Waar dit mogelijk is hebben we ook offertes nodig van leveranciers. Deze voegt u toe als bijlage. Dit kan onderaan dit formulier. Zonder offertes kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen. Onze voorkeur gaat uit naar leveranciers uit Lelystad.

Uitgaven, wat denkt u aan uitgaven te hebben met dit initiatief?
De gevraagde bijdrage uit het buurtbudget rekent u uit door de inkomsten af te trekken van de uitgaven.Wat denkt u nodig te hebben uit het buurtbudget?
Geef aan hoe u ervoor zorgt dat uw initiatief volgend jaar meer op eigen benen kan staan.Hoe kan dit idee volgend jaar op eigen benen staan?
Bijlage

De gemeente Lelystad verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk, op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het doel van de verwerking, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of raadpleeg het Privacy Statement op www.lelystad.nl.